top of page

Praktisch

Bereikbaarheid

Locatie:

Mudakkers 25

3920 Lommel

lef.png

Schooluren

De school is telefonisch bereikbaar tijdens de schooluren (vanaf 8u tot uiterlijk 16u). 

 

De dagindeling van de leerlingen is als volgt:

Dagindeling.png

CLB

Het CLB heeft tot opdracht bij te dragen tot het welbevinden van alle leerlingen.

De werking en expertise van een CLB concentreert zich op vier verschillende begeleidingsdomeinen: leren en studeren, onderwijsloopbaanbegeleiding, preventieve gezondheidszorg en psycho-sociaal functioneren.

Het CLB werkt vraaggestuurd, op vraag van de leerling, ouders of school en werkt altijd gratis.

https://www.goclblimburgnoordadite.be/

Handen omhoog
bottom of page