top of page

Samen Leren Samenleven -
Onze weg naar inclusief onderwijs

Onze school is een plek waar inclusie niet alleen een woord is, maar een belofte. Wij geloven in de kracht van diversiteit en in de unieke mogelijkheden die elke leerling met zich meebrengt. 

Bij ons sta jij als leerling centraal. Wij verwelkomen leerlingen met een verslag buitengewoon onderwijs opleidingsvorm 4 type 4 en 9 met open armen in onze A- en B-stroom. Wij willen jouw unieke noden omarmen. Onze missie is om jou te ondersteunen in de maximale ontwikkeling van jouw kennis, vaardigheden en attitudes binnen het reguliere onderwijs. 

Er zal binnen OV4 LEF sterk de nadruk gelegd worden op de ontwikkeling van executieve functies, die van cruciaal belang zijn voor het bevorderen van zelfregulerend leren. Het moedigt jongeren aan om actief betrokken te zijn bij het plannen van hun eigen leerproces, om een goed begrip te hebben van de eigen leerstrategieën en hun intrinsieke motivatie leren aanspreken. Executieve functies vormen de basis waarop zelfregulerend leren wordt opgebouwd, omdat ze de mentale processen omvatten die het mogelijk maken om te plannen, te focussen, instructies te onthouden en meerdere taken tegelijkertijd te beheren. Door deze executieve functies te versterken willen we binnen OV4 LEF tools aanreiken zodat ze met voldoende zelfvertrouwen op termijn lessen in de reguliere klassen van X plus kunnen meevolgen of misschien zelfs volledig de overstap naar hun reguliere werking kunnen maken.

Onze school is een plek van ontmoeting, verbinding en afstemming tussen regulier en buitengewoon onderwijs. Daarom werken wij nauw samen met de collega's van X plus, zodat leerlingen met een OV4-verslag naadloos en op eigen tempo kunnen integreren in het reguliere onderwijs. Zo werken we samen toe naar maximale inclusie. Voor sommige jongeren kan dit misschien heel snel, anderen hebben misschien wat meer tijd en ondersteuning nodig. Wij passen ons aan jouw noden aan. 

De GO!-gedachte "Samen Leren, Samenleven" weerspiegelt onze diepe overtuiging dat onderwijs niet alleen draait om kennisoverdracht, maar ook om het creëren van een inclusieve samenleving waarin iedereen een volwaardige plek heeft. Samen gaan wij de uitdaging aan om de talenten en jouw potentieel te ontsluiten, en zo bouwen wij samen aan een toekomst waarin inclusie vanzelfsprekend is.

Helix_SBSO_Logo_RGB_300ppi.jpg

Kernwaarden

In onze school omarmen we een reeks kernwaarden die de basis vormen van onze gemeenschappelijke reis, of je nu een leerkracht of een leerling bent. Deze waarden vormen de kern van wie we zijn en waar we naar streven. 

Het is de lijm die ons als gemeenschap verenigt, of je nu voor de klas staat of in de klas zit. Ze leiden ons in ons streven naar groei, gelijkwaardigheid, toegankelijkheid en creativiteit.

Ze vormen de basis voor ons gezamenlijke succes en welzijn. 

Deze waarden vormen de kern van wie we zijn en waar we naar streven.

Vandaar ook onze slogan:

"HIER BEN IK!"

Of je nu leerling of leerkracht bent, jij mag bij ons zijn wie je bent!

mistig Bos

Ambitieus - Ik leer en ik groei!

Voor onze leerkrachten betekent ambitie de voortdurende drang om kennis en ervaring te vergaren en te delen. We streven ernaar onze leerlingen te inspireren om hun volledige potentieel te bereiken. Voor onze leerlingen is ambitie de motivatie om te leren en te groeien, om hun doelen te bereiken en hun dromen waar te maken.

Gelijkwaardig - Ik tel mee!

Leerkrachten streven naar een omgeving waarin elke leerling gelijke kansen krijgt en waar we de unieke talenten en perspectieven van iedereen waarderen. Leerlingen worden aangemoedigd om elkaar te respecteren en samen te werken, waarbij we streven naar inclusie en gelijkwaardigheid voor iedereen.

diversiteit
Kleurrijke vlaggen
Kleurrijke vlaggen

Toegankelijk - Ik ben welkom!

Voor leerkrachten betekent toegankelijkheid het zien van elke leerling als een individu met unieke behoeften en interesses. Dit vertaalt zich in het creëren van een omgeving waarin leerlingen zichzelf kunnen zijn en hun eigen weg kunnen vinden. Voor leerlingen betekent toegankelijkheid dat ze zich gehoord, gewaardeerd en gerespecteerd voelen, en dat ze de ruimte hebben om hun eigen identiteit te ontwikkelen.

Creatief - Ik toon mijn talent! 

Voor onze leerlingen betekent creativiteit de mogelijkheid om hun eigen talenten en interesses te verkennen en hun unieke bijdragen aan onze gemeenschap te leveren.

Voor onze leerkrachten betekent creativiteit de bereidheid om nieuwe lesmethoden en benaderingen te verkennen om onze leerlingen te inspireren.

We moedigen iedereen aan om nieuwe ideeën te omarmen en uitdagingen aan te gaan, want samen kunnen we verder komen.

Handgemaakte keramische beker
bottom of page