top of page

Aanmelden 

schooljaar 2024-2025

Sta jij te springen om op 1 september bij ons te starten, dan heb jij wel een OV4-verslag type 4 of 9 nodig. Dit wordt door het CLB opgemaakt indien volgende noden aanwezig zijn:
 

  • aanpassingen, waaronder remediërende, differentiërende, compenserende en dispenserende maatregelen.

  • intensieve onderwijskundige en orthopedagogische of ortho-didactische ondersteuning.

  • de inzet van paramedisch, sociaal, medisch, psychologisch of orthopedagogisch personeel.

Onze maximumcapaciteit is vastgelegd op 21 leerlingen voor het 1ste leerjaar:

  • A-stroom 7 lln

  • B-stroom: 14 lln (2 klassen)

Heb je een verslag en wil je je aanmelden voor schooljaar 2024-2025, dan kan je dit samen met je ouders doen rekening houdend met onderstaande termijnen:  

 

Start vrije aanmeldingen vanaf

maandag 4 maart 2024 om 9u00

  • Voor alle andere leerlingen met een CLB-verslag OV4 type 4 of type 9
     

Klik op de knop hieronder of scan de QR-code hiernaast (vanaf 4 maart 2024 9u00). 

Aanmelden voor schooljaar 2024-2025* 
* vanaf 4 maart 2024 - 9u00

QRCode voor Aanmelding OV4 LEF voor schooljaar 2024-2025.png
bottom of page